Tillgänglighetsredogörelse

Västra Götalandsregionen (miljönämnden) står bakom den här webbplatsen som ska kunna användas av så många som möjligt. Redogörelsen beskriver hur vasterhavsveckan.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är inte tillgänglig och är svår att läsa med skärmläsare. En ny tillgänglig webbplats är under uppbyggnad och kommer preliminärt att lanseras under oktober 2021.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från vasterhavsveckan.se som inte är tillgängligt för dig kan du meddela oss att du behöver information i alternativt format genom att skicka e-post till miljö@vgregion.se. Svarstiden är normalt två arbetsdagar.

Lämna synpunkter på tillgängligheten

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss brister i tillgänglighet på miljo@vgregion.se, så att vi får veta att problemet finns.

Kontakta tillsynsmyndigheten

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Hur vi testat webbplatsen

Löpande kontroller av tillgängligheten på vgregion.se görs med hjälp av intern expertis och automatiska tester.

Webbplatsen publicerades den 19 mars 2013

Senaste bedömningen gjordes den 30 mars 2021.

Redogörelsen uppdaterades den 30 mars 2021.