vattenradet

Vattenrådet för Bohuskusten (VRBK) är en ideell förening som är öppen för kommuner, föreninger, företag och enskilda personer längs med Bohuskusten som vill vara med och bidra till en god havs och vattenmiljö. VRBK:s ansvarsområde, vattenrådsområde, bestäms ut ifrån EU:s vattendirektivs krav.

 


Tanken är att utgå från vattnets väg och inte utgå från administrativa gränser. Vattenrådet är en samverkans plattform där man kan diskutera gemensamma vattenfrågor och där man kan fånga upp lokal kunskap och synpunkter om hur vattnet mår.

Våra aktiviteter under Västerhavsveckan:

Västerhavsveckan i Munkedal 14 augusti


Information

www.vrbk.se
info@vrbk.se

 

 

[clear]
[br]