vastkuststift

Visa, värna och vårda naturen

Västkuststiftelsens uppdrag är att bevara och vårda den västsvenska naturen och att stimulera friluftslivet. Vi ansvarar för nära 200 naturreservat, både områden vars syfte är att bevara och vårda hotade arter och miljöer och områden som främst är avsedda för friluftsliv. Västkuststiftelsen anordnar årligen över hundra kostnadsfria vandringar i Västsveriges naturreservat. För många blir den guidade visningen ett första möte med ett område som man sedan besöker på egen hand.

Stiftelsen är ansvarig för skärgårdsrenhållningen, där bland annat skötseln av de toaletter och ”sopmajor” som finns i ca 70 bohuslänska naturhamnar ingår.

Grace-projektet är ett stort restaureringsprojekt med fokus på skärgårdsmiljöer. Genom att bränna, röja och beta ska vi återfå blommande betesmarker och ängar på många öar och halvöar inom olika Natura 2000-områden. I Bohuslän berörs bl a Rörö, Hästholmarna, Klåverön, Härön, Härmanö, Otterön, Hällsö, Tjurpannan och Koster.

Syftet är att motverka hotet mot de unika miljöerna och arterna i skärgården. Hoten är den igenväxning som pågått under en lång tid. Den beror på att markerna inte längre är lönsamma att beta samtidigt som behovet av bränsle försvunnit. Projektet finansieras av Naturvårdsverket och EU:s miljöfond Life+ Nature.

Västkuststiftelsen anordnar vandringar i Västra Götalandsregionens naturreservat under hela året. Hela programmet för säsongens guidade visningarna finns på Västkuststiftelsens hemsida.

 

Våra aktiviteter under Västerhavsveckan 2021:

Vandring på Ramsvikslandet, Geologi, blommor och fåglar

Fågelskådning Nöddökilen, Färlevfjorden mfl

Vandring vid Halle-Vagnaren

Vandring på Hållö

Vandring på Härmanö när ljungen blommar

Vandring på Ramsvikslandet från Haby bukt

 

 

 

 

 

Information:

Västkuststiftelsen GÖTEBORG
www.vastkuststiftelsen.se
Logga Västkuststiftelsen