renkustheader-1

Foto: Jennie Lundqvist

Ren och Attraktiv Kust i Bohuslän deltar under Västerhavsveckan

Ren och Attraktiv Kust, som startade 2012, är en samarbetsplattform för ett renare hav och en renare kust i Göteborg och Bohuslän.

Elva kommuner från Strömstad i norr till Göteborg i söder har gått samman för att minska mängden marint skräp utefter Bohuskusten. Projektet finansieras av Havs- och vattenmyndigheten, Västra Götalandsregionen samt av kommunerna. Västkuststiftelsen, KIMO, Länsstyrelsen, Havsmiljöinstitutet och Göteborgs Universitet medverkar i projektet.

Vindar och strömmar gör att Bohuskusten är särskilt utsatt för skräpet från havet. 2012 startades samarbetsplattformen Ren Kust som senare bytte namn till Ren och Attraktiv Kust i Bohuslän. Syftet är att få till stånd en långsiktig organisation för aktiv natur- och miljövård, där strandstädning är en del, och som utgår från de nationella miljömålen samt lokala och regionala mål och strategier. En viktig uppgift har varit att ta fram ett gemensamt digitalt kartverktyg som ska kunna användas när man planerar själva städinsatsen. Kartan kan användas av såväl allmänheten som ideella organisationer. 

Det behövs en samverkan längs hela kusten för att fokusera på frågan om marint skräp. För detta behövs en långsiktigt fungerande organisation där olika aktörer samverkar mot det gemensamma målet – att minska mängderna marint skräp.

FAKTA MARINT SKRÄP • 220.000 m3 per år dumpas i Nordsjön • 8.000 m3 sköljer upp på Bohusläns stränder, en kubik per timme dygnet runt, året runt • 11 kommuner ska städa • 2016 samlades totalt in nästan 300 ton marint avfall – 2015 samlades det in 160 ton

Målsättningen är klar: En renare kust!

Våra aktiviteter under Västerhavsveckan:

Rescue the Sea

Strandstädarkartan

Information:

Ren och Attraktiv Kust i Bohuslän
Ren Kustlinje
www.rescuethesea.se

Ulrika Marklund, Orust
ulrika.marklund@orust , 0304-33 42 08

www.renkust.se

RenKust_logo_2015_small

Utskrift