Havs- och vattenmyndigheten

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för levande hav, sjöar och vattendrag. Vi tar ansvar för att hav och sötvatten nyttjas, men inte överutnyttjas. I vårt arbete utgår vi från ekosystemens och människans behov nu och i framtiden.

Vi samlar in kunskap, planerar och fattar beslut om insatser för en bättre miljö. För att nå framgång samverkar och förankrar vi vårt arbete med andra berörda parter både nationellt och internationellt.

Våra aktiviteter under Västerhavsveckan:

Marina skyddade områden

Ljudet under ytan 

Information:

Besöksadress:
Gullbergs Strandgata 15, 411 04 Göteborg

Postadress:
Box 11 930, 404 39 Göteborg

Tel: 010-698 60 00
E-post: havochvatten@havochvatten.se

www.havochvatten.se.