gusGöteborgs universitet

Göteborgs Universitet har en stark marin profil med forskning främst inom marin naturvetenskap (t.ex. marinbiologi, oceanografi, marin kemi) men också marin juridik, havsförvaltning
och marint inriktad miljöekonomi.

Det finns idag över 300 aktiva marina
forskare spridda över 5 fakulteter.

Våra aktiviteter under Västerhavsveckan:

Under Västerhavsveckan deltar forskare från Göteborgs universitet på flera platser:

Forskarpaddan

Föreläsningsserie om biologisk mångfald

Aktiviteter vid Tjärnö marina laboratorium,

Kristineberg marina forskningsstation