Foto: Jonas Nordigårds

Fiskekommunerna

Fiskekommunerna organiserar nio kommuner i Bohuslän, vilka tillsammans med Västra Götalandsregionen samverkar med berörda intressenter för att skapa en bärkraftig utveckling av fiske– och vattenbruksrelaterade verksamheter utmed hela Bohuskusten.  

Detta kommunala nätverk startade sin verksamhet i mitten av 1990-talet. Fiskekommunerna svarar på remisser inför regelförändringar, arbetar med att förändra bilden av fiskare och vattenbrukares verksamheter och har ett kunskapsutbyte med myndigheter och akademi.

Våra aktiviteter under Västerhavsveckan:

Invigning av Västerhavsveckan 2019