Ekocentrum  – Vi sätter saker i ett sammanhang

Stiftelsen Ekocentrum håller populära miljöutbildningar i Göteborg för verksamheter som vill miljödiplomera sig eller jobbar med ISO 14001, andra miljöledningssystem och socialt ansvarstagande. Vår metod är transformativt lärande – genom fokus på egna problemområden och förslag till förändringar och genom reflektion får deltagarna en djupgående förståelse för hållbarhetsarbetet. Vår utställning med goda exempel ger dessutom en ytterligare dimension i lärandet under det ”vandrande” kursavsnittet.

Här samlas både hållbarhetsproffsen och andra för att uppdatera sig inom frågor kring hållbar utveckling. Vi erbjuder seminarier, konferenslokaler för egna möten och öppna föreläsningar för intresserad allmänhet.

Ekocentrum arbetar brett med alla hållbarhetsaspekter, men fokuserar periodvis på ett eller några temaområden. 2018 påbörjar vi åter en fokusering på hav- och vattenfrågor, vilket bland annat lett oss till Västerhavsveckan. Vi kommer att uppdatera utställningen med nytt material i frågorna och i våra utbildningar och föreläsningar kommer hav-, vatten- och fiskefrågor vävas in.

 

Våra aktiviteter under Västerhavsveckan:

Ett hav av plast… en flaskpost till framtiden

 

Information:

Stiftelsen Ekocentrum ·
Gamlestadsvägen 2, Göteborg
Tel vxl 031-705 07 40

www.ekocentrum.se