Destination Skaftö

Destination Skaftö är ett Leader och EU-projekt och medfinansieras av Landsbygdsfonden.