SLU Artdatabanken

SLU ArtDatabanken är ett kunskapscentrum för arter och naturtyper. Vi arbetar med faktainsamling, information och forskning om biologisk mångfald i Sverige.
Är du dykare och vill du hjälpa oss att förbättra kunskapen om marina djurarter i Sverige? Då kan du bli marin faunaväktare! Under 2018 startar vi ideell uppföljning av marina arter genom att övervaka sjöstjärnor och kräftdjur. Uppföljningen är en fortsättning av pilotstudien som genomfördes under 2017.

Våra aktiviteter under Västerhavsveckan: