Nöddökilen, Orrevikskilen, Tanumskilen, Färlevfjorden

Vi gör en fågelexkursion med fokus på gäss, änder, vadare och rovfåglar. Vi lägger fokus på hur naturbetet av nötboskap på de marina strandängarna gynnat många fågelarter som ruggar och rastar i dessa marina miljöer. Deltagarna får en insikt om hur fågellivet såg ut på dessa lokaler för 50 år sedan jämfört med idag.
Cirka 1 – 2km vandring.

 

Information:

Tid: sön 9/8 kl. 9.00-15.00
Samlingsplats: Bohusläns museum, Uddevalla kl. 09.00 (https://goo.gl/maps/sdwT4Vr3DN12) alt vid Vik bensinstation (Qstar), Strömstad, ca kl 09.50 (https://goo.gl/maps/bFYo2bK59VsHN2jn7). (Kom i egen bil)
Guide: Jan Uddén
Obs! Föranmälan senast dagen innan till Jan Uddén, tel 070 656 54 01 Max 15 deltagare
Tema: Växter, fåglar, insekter, Kultur/historia, familjevandring
Svårighetsgrad: Lätt

Aktiviteten arrangeras av Västkuststiftelsen. Samarrangemang med Bohusläns museum och Västerhavsveckan.