Vattendragsvandring längs Mölndalsån i Göteborg

Var med och lär dig mer om våra stadsnära vattendrag! I samband med Västerhavsveckan anordnar Mölndalsåns vattenråd tillsammans med Naturskyddsföreningen en vattendragsvandring längs Mölndalsån.

Vattendragsvandringen utgår från Gårda Dämme, strax norr om Ullevi. Här lär vi oss mer om hur
vandringshinder påverkar våra fiskarter och varför det är viktigt att anlägga fiskvägar.

Vi rör oss sedan uppåt ån mot Liseberg och lär oss om allt från invasiva arter, varför det är viktigt att låta nedfallna träd ligga kvar i vattnet samt vilka växter och djur som trivs nära vattnet och vad vi kan göra för att gynna dem. Vi får också reda på var vattnet i Mölndalsån kommer från och har sin början.

Vad kan vi göra för att vattnet som är så viktigt för oss ska vara rent?

Det här är en rolig vandring som passar hela familjen. Vi håller på 1-1,5 timma.

Information:

Tid: tor 12 augusti kl 13.30
Plats: Samling vid Gårda dämme, Baldersplatsen (strax öster om Mariakyrkan)

Information kan fås från:  michael.nilsson@naturskyddsforeningen.se

Information om vattenorganisationer och vattenråd