RAMSVIK2

Geologi, blommor och fåglar

Sommarvandring vid Grosshamn, över granithällar och ängsmarker. Ramsvikslandet har kallats ”Klippornas rike”. Äldre tiders kustjordbruk präglar landskapet.

Vandringen går i måttligt svår terräng, cirka 3 km. Strandängen kan vara lite blöt. Ta med matsäck så fikar vi vid den ovanliga bergarten rombporfyr, som skär genom graniten.


Information:

Tid: Lördag 7/8 kl 10.00-13.15.
Plats: Ramsvikslandet, Samling på parkeringen vid Fykan.
https://goo.gl/maps/oCPPiXSRCw42

Guider: Jan Artursson 0725-423099 och Thomas Eliasson 0702-228857
Svårighetsgrad: Medel
Föranmälan: via anmalan@vastkuststiftelsen.se senast 5 augusti. Max 30 deltagare.
Tema: Växter, fåglar, geologi

Arrangeras av Västkuststiftelsen.
Samarrangemang med Västerhavsveckan.

Folder om Ramsvik kan laddas ner här.