Stinkpaddor, bin och biologisk mångfald i havet

Stinkpaddor på Käringön Stinkpaddor har tidigare förekommit i stort antal på Käringön.  Idag har antalet sjunkit, då bland annat deras livsmiljö på ön förändrats. Stinkpaddan är idag under starkt hot. Bestånden påverkas negativt av igenväxning till följd av ökad näringsbelastning, ofta kombinerat med minskande eller upphört betestryck, dikning av grunda våtmarker och schaktning i sand- och grustäkter så att lekvattnen förstörs. De senaste årens heta somrar med påföljande torka har också påverkat arten negativt då vattensamlingar torkat ut. Claes Andrén, professor i bevarandebiologi och tidigare vetenskaplig ledare på Nordens ark och Kristian Littke, miljöstrateg, Orust kommun  berättar om strandpaddans liv och leverne, samt om de bevarandeprojekt och insatser som pågår i Orust kommun.

Biodling på Käringön Allt fler vill bli biodlare och kunna producera sin egen honung. Bin är också stora aktörer för bevarandet av biologisk mångfald. Stefan Wallerius, som har sin biodling på Käringön berättar om livet som biodlare och vad det innebär.

Kvällen börjar med filmpremiär av filmen Biologisk mångfald i havet av Jonas Stenström och avslutas med ett smakprov från Svante Lyséns nya film om Käringön.

Information:

Tid: lör 1 aug kl.18.00 – 19.30
Plats: Kyrkan på Käringön, Orust kommun.
Kostnad: Gratis
Max 50 personer.