Tång – en källa till energi, biomaterial och mediciner.

Fil. doktor Joakim Olsson, Chalmers tekniska högskola, föreläser om nya användningsområden för makroalger.
Information:

Tid: torsdag 6 aug kl.17.00
Plats: Gullholmsgården, Gullholmen