Informationscentralen för Västerhavet

Vad är det bruna som ligger och luktar på stranden? Ser du ett konstigt djur under bryggan? Vad gör du om du hittar en skadad eller död säl? Får du plocka ostron vid stranden?

Under Västerhavsveckan, och alla andra dagar på året, finns InfoVästerhavet tillgänglig för dig. Denna informationscentral har som uppdrag att följa miljötillståndet längs hela västkusten och svara på allmänhetens marina frågor.

Vi ska också informera vid situationer och händelser längs kusten som är viktiga för allmänheten att ta del av. Det kan handla om höga alggifter i musslor, döda sälar eller valar samt oljeutsläpp.

 

 

Under Västerhavsveckan 2020 kommer InfoVästerhavet inte vara på plats ute för att möta er som vanligt på grund av Covid-19 men hör gärna av er till oss via

mail: Infovasterhavet@lansstyrelsen.se

facebook: @infovasterhavet

Info Västerhavet är en av tre marina informationscentraler i Sverige som administreras av Länsstyrelsen på uppdrag av Havs och Vattenmyndigheten.

Info Västerhavet

Information:

 

Kontaktperson: Anna Dimming
anna.dimming@lansstyrelsen.se
tel. 010-2244876