Föreläsningar i Kosterhavets nationalpark

Hur mår egentligen haven?
Räcker åtgärderna eller måste vi göra mer? Mats Tysklind är professor i miljökemi vid Umeå universitet. Med avstamp i de globala miljömålen för  hållbar utveckling berättar han om kemikalier och andra hot mot våra hav.
Tid: Onsdag 5 augusti kl. 18 – 19
Plats: Entré Rossö

Information:

Tid: Onsdag 5 augusti kl. 18 – 19
Plats: Entré Rossö