råssö
Vandring på Västra Rossö – Kockholmen

Genom tallskog och över klapperstensfält. 
Hällmarker, jättegrytor, porfyrgång och andra spår från istiden får du se när du efter vandring genom tall-, bok- och ekskog kommer fram till kustlinjen, som också bjuder på fin utsikt över Kosterhavet.


Vandringen går bitvis genom krävande terräng, är ca 4 km lång och tar omkring 5 timmar. Ta med matsäck.

Vandringen arrangeras av Västkuststiftelsen tillsammans med Kosterhavets nationalpark.


Information:

Tid:  Söndag 5/8  kl 10.00 – 15.00
Plats:  Samling vid reservatsparkeringen på Kockholmen. Från södra infarten mot Strömstad, tag in på Rossö väg. Kör till skylt ”Västra Rossö” till naturreservatet Kockholmen.
Guide: Kent Wilhelmson 0707-16 13 29.