råssö
Vandring på Västra Rossö – Kockholmen

Genom tallskog och över klapperstensfält. 
Hällmarker, jättegrytor, porfyrgång och andra spår från istiden får du se när du efter vandring genom tall, bok och ekskog kommer fram till kustlinjen, som också bjuder på fin utsikt över Kosterhavet.


Vandringen går bitvis genom krävande terräng, är ca 4 km lång och tar omkring 4 timmar. Ta med matsäck.

Vandringen arrangeras av Västkuststiftelsen tillsammans med Kosterhavets nationalpark.


Information:

Tid:  Söndag 6/8  kl 10.00 – 14.00
Plats:  Samling vid reservatsparkeringen på Kockholmen. Från södra infarten mot Strömstad, tag in på Rossö väg. Kör till skylt ”Västra Rossö” till naturreservatet Kockholmen.
Guide: Kent Wilhelmson 0707-16 13 29.