fjordturVill du diskutera havsmiljöfrågor med vänner, barn eller elever?

Under Västerhavsveckan kan du fråga en forskare eller hjälpa en forskare. Läs mer här

Följande länkar kan ge dig inspiration om du vill diskutera havsmiljöfrågor:

Filmer:

Ta en titt på Västerhavsveckans jubileumsfilmer 2018 – Havet igår, idag & imorgon:

Plast i havet

Mat från havet

Fritid vid havet

OM PLAST OCH SKRÄP I HAVET:

Strömmar av plast – Västerhavets dilemma (Havsmiljöinstitutet m fl)
Studiematerial till Strömmar av plast

Plastic currents A marine dilemma for the west coast of Sweden (in English)

Marint skräp i Kosterhavet (Kosterhavets nationalpark)

Marine litter (English subtitle)

 

OM KLIMATPÅVERKAN:
Hela Västra Götalands Västerhav (Tjärnö marina Laboratorium):
Övergödning
Havsförsurning
Främmande arter

Stigande hav, cirka tre minuter, SMHI
Urban Water vision, cirka elva minuter, SMHI
Klimatanpassning i Sverige, cirka åtta minuter, SMHI

OM ÅLGRÄSÄNGAR:
Restaurering av ålgräsängar – Introduktion

För fler filmer om restaurering av ålgräsängar, samt handboken finn på Havs och vattenmyndighetens hemsida

OM FISKE, MARINA DJUR OCH FISKBESTÅND:
Vattendragsvandringar (Projekt 8-fjordar)

Fiskrev (Projekt 8-fjordar)

Fiskar i nordiska vatten (Sjöfartsmuseet Akvariet)
Valar i svenska vatten (Göteborgs Naturhistoriska museum)
Burkräftfiske med GG Ulrika

Trålning med GG Tromsö

OM FRITIDSBÅTAR:
Så fungerar en båtspolplats (Hav möter land)

Ren båtbotten (Naturskyddsföreningen)

Interaktiv karta tömningsstationer fritidsbåtar (Transportstyrelsen)

ÖVRIGT PEDAGOGISKT MATERIAL:

Vattenkikaren – innehåller beskrivningar av vanliga organismer vid svenska havsstränder liksom tips på studier och undersökningar. (Tjärnö)

 

Barnens hav (Naturskyddsföreningen)
Material handlar om Östersjön och Västerhavet.  På denna sida hittar du också övningar till bl. a. att göra en vattenkikare, trolla med brunalg och blåmusslor som havets reningsverk.

Guide för hajar och rockor i Västerhavet

Undervattensobservatorium på tre meters djup i Gullmarsfjorden(Sven Lovén Centrum för marina vetenskaper)

ARTIKLAR:

2017 års magasin

2018 års magasin

2019 års magasin

  

NYA APPAR:
Fisknyckeln från Sportfiskarna

Hjälp till att rapportera in om vattenorganismer, skräpiga stränder och tömningsstationer:

Rappen – rapportering av vattenorganismer (Havs- och vattenmyndigheten)

Rapportering Strandstädarkartan (Ren kust)

Rapportering Interaktiv karta tömningsstationer fritidsbåtar (Transportstyrelsen)

PODCASTS

Hav och samhälle Podcast

Strandfynd
En podcast med Christin Appelqvist, marinbiolog

Bioblitz

Följ med på en bioblitz (artinventering) under Västerhavsveckan
bioblitz.gmbl.se

 

Statistik, information mm

Klimatdata från SMHI

Främmande arter i Sverige (Havs och Vattenmyndigheten)

Informationscentralen för Västerhavet – INFOWEST  (Länsstyrelsen Västra Götalands län)