Nöddökilen, Orrevikskilen, Tanumskilen, Färlevfjorden

Vi besöker några av Bohusläns finaste sältor och leror: Vi börjar vid Nöddökilen i norr och avslutar med Färlevsfjorden i söder. Denna dagen kommer fokus bli att studera olika snäppor, strandpipare, änder, gäss och tranor.
VVi funderar på betydelsen av betande nötboskap och tusentals gäss på strandängarna.

Lämplig familjeutflykt, samåkning i egna bilar.

OBS! Eftersom man kan ansluta ut med vägen är föranmälan viktig.

Aktiviteten arrangeras av Västkuststiftelsen. Samarrangemang med Bohusläns museum och Västerhavsveckan.

Information:

Tid: sön 11/8 kl. 9.00-15.00
Plats: Samling vid Bohusläns museum, men det går att ansluta längs vägen.
Guide: Jan Uddén, 0706-56 54 01