Ringmærkning i Fyrhaven

Årligt ringmærkes der 5-10.000 fugle i området ved Grenen. Registreringen bidrager til ny viden om fuglenes trækveje. Se hvordan fuglene fanges, vejes og aldersbestemmes og hør om nye historier om de mange fugle, der passerer Skagen.

Tilmelding senest dagen før til skagengraafyr@nst.dk. Anfør navn, dato samt antal personer.

Arrangementet er gratis i forbindelse med Kattegatugen.

Information:

Fredag den 13. august kl. 13.00 – 14.00

Mødested: Det Grå Fyr, Fyrvej 36, 9990 Skagen