WIN WIN Gothenburg Sustainability Award

WIN WIN Youth Award är ett internationellt pris med syfte att stärka och belöna unga som har gått från ord till handling för att bidra till omställningen till en mer hållbar värld. Priset välkomnar regionala, nationella och internationella bidrag från unga 13 – 29 år.

Nomineringen till WIN WIN Youth Award ska visa på ett nyligen genomfört eller pågående projekt/arbete/initiativ för en identifierad utmaning som tydligt knyter an till 2020 års tema för WIN WIN Award – biologisk mångfald.

I samband med Västerhavsveckan 1–9 augusti 2020, kommer finalisterna av WIN WIN Youth Award att synliggöras i en utställning i Nordstan, Göteborg. Utställningen ska bidra till att sprida kunskap om biologisk mångfald och belysa vikten av diversitet i natur och samhälle. Vi hoppas att de positiva exemplen ska inspirera andra till att engagera sig för mångfald och en mer hållbar värld.

The WIN WIN Youth Award is an international award that aims to empower and reward young people who play an active role in the creation of a sustainable world. The award welcomes regional, national and international candidates between 13 and 29 years.

The nomination shall demonstrate a recently performed, or ongoing, project/work/initiative based on an identified challenge clearly linked to 2020 year’s theme of WIN WIN Award – biodiversity.

During Västerhavsveckan, August 1-9, the finalists will be showed in an exhibition in Nordstan, Gothenburg.

The exhibition is being held to spread knowledge on biodiversity and to highlight its essential role for a healthy planet and society. Our hope is that the positive examples will inspire others to act for diversity and a more sustainable world.

Information:

The online registration for WIN WIN Youth Award will be open until June 5th
Nominate here

Tid: 1-9 Augusti
Plats: Nordstan, Göteborg