virtue

Virtue är ett skolprojekt, med syfte att väcka intresse för naturvetenskap hos elever och att bidra till kompetensutveckling för lärare.

Virtue är ett samarbete mellan Göteborgs universitet och Sjöfartsmuseet Akvariet, och vänder sig i första hand till elever och lärare i grundskolan.

 

Konceptet är enkelt: Ett antal cd-skivor monteras på rack och  placeras ut i olika vattenmiljöer och årstider. Genom att se vad som växer på skivorna och mäta till exempel temperatur och salthalt,  får eleverna ett underlag för jämförelse och diskussioner av resultat. Helt enkelt ett sätt att med enkla medel inspirera till ett naturvetenskapligt tänkande.

Våra aktiviteter under Västerhavsveckan:

Vi medverkar med utställning i Nordstan varje dag 1/8 -9/8

Information:

www.virtuedata.se

 

[clear]

[br]