vattenradet

Vattenrådet för Bohuskusten (VRBK) är en ideell förening som är öppen för
kommuner, föreningar, företag och enskilda personer längs med Bohuskusten
som vill vara med och bidra till en god havs och vattenmiljö. VRBK:s
ansvarsområde, vattenrådsområde, bestäms ut ifrån EU:s vattendirektivs krav.

Vattenrådet är en samverkans plattform där man kan diskutera gemensamma
vattenfrågor och där man kan fånga upp lokal kunskap och synpunkter om hur
vattnet mår.

VRBK har deltagit i Västhavsveckan till och från, i år är det come-back och
viktigast är då förklara Vad/Vilka är VRBK och vad gör vi för
kustvattenmiljön.

Våra aktiviteter under Västerhavsveckan:

Invigning Grundsund – Skaftö Folkets Hus 7 augusti (på plats för frågor med
+8fjordar/Sportfiskarna

Seminarium ” Vattenrådet för Bohuskusten – vad är det?” 8 augusti 16.00
Skaftö Folkets Hus

Seminarium ”Vattenrådet för Bohuskusten – vad är det?” 11 augusti
12.00-12.45 Bohusläns Museum Uddevalla

Västerhavsveckan i Munkedal 14 augusti