vgr

Västerhavsveckan är ett initiativ av Västra Götalandsregionens miljönämnd för att uppmärksamma Västerhavets betydelse.

Västra Götalandsregionen ansvarar för att du har tillgång till en bra hälso- och sjukvård och kollektivtrafik. Vårt uppdrag är också att arbeta med kultur, tillväxt och en hållbar utveckling i Västra Götaland. På så sätt skapar vi förutsättningar för ett gott liv för alla i Västra Götaland. Vi gör det i nära samarbete med företag, organisationer, kommuner, högskolor, universitet och statliga myndigheter.

Västra Götalandsregionen är en politiskt styrd organisation, vilket innebär att den styrs av demokratiskt valda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av medborgarna i Västra Götaland vid de allmänna valen.

Miljönämnden är Västra Götalandsregionens politiska nämnd för miljöfrågor. Miljönämnden ska främja en god miljö på två sätt:
• Vi ska som stor organisation sträva efter att vara en föregångare.
• Vi ska samverka med andra, som kommuner, näringsliv och organisationer, för en miljömässigt hållbar utveckling i Västra Götaland.

Västkuststiftelsen och Göteborgs Botaniska Trädgård finansieras huvudsakligen av miljönämnden. Detsamma gäller den så kallade skärgårdsrenhållningen, dvs utsättandet och underhållet av toaletter och soptunnor i naturhamnar på Bohuskusten.


Miljönämnden ska också agera internationellt för att påverka och utbyta idéer och kunskaper. Stödet till det interna miljöarbetet inom Västra Götalandsregionens egen organisation är en annan viktig uppgift för miljönämnden. Även de egna verksamheterna ska präglas av en stark miljöprofil.

Miljönämnden stödjer också en stor mängd projekt av olika slag för att främja en god miljö i Västra Götaland.

Sedan 2008 arrangerar Västra Götalandsregionen Västerhavsveckan.

 

Våra aktiviteter under Västerhavsveckan:

Invigning av Västerhavsveckan

Västerhavsveckans havsverkstad

Västerhavsveckan i Nordstans köpcentrum1-9 augusti