vastkuststift

Visa, värna och vårda naturen

Västkuststiftelsens uppdrag är att bevara och vårda den västsvenska naturen och att stimulera friluftslivet. Vi ansvarar för drygt 280 naturreservat, både områden vars syfte är att bevara och vårda hotade arter och miljöer, och områden som främst är avsedda för friluftsliv. Västkuststiftelsen anordnar årligen över 150 kostnadsfria vandringar i Västsveriges natur. För många blir den guidade visningen ett första möte med ett område som man sedan besöker på egen hand.

Stiftelsen är ansvarig för skärgårdsrenhållningen, där bland annat skötseln av de toaletter och ”sopmajor”, som finns i ca 70 bohuslänska naturhamnar, ingår. Från kustkommunerna i Bohuslän samt Göteborg och Kungsbacka har vi uppdraget att samordna strandstädningen. Vi är ansvariga för att underlätta arbetet med att hålla kusten ren från ilandflutet skräp. Sedan 2018 är vi dessutom ansvariga för ledutvecklingen av vandringslederna, däribland Bohusleden och kuststigen.

Västkuststiftelsen anordnar vandringar i Västra Götalandsregionens naturreservat och naturområden under större delen av året. Hela programmet för säsongens guidade turer finns på Västkuststiftelsens hemsida.

Våra aktiviteter under Västerhavsveckan 2021:

Vandring och skördefest, Ramsön

Kultur, ö-liv och Klingkyrka, stora Kornö

Vandring på Ramsvikslandet, Geologi, blommor och fåglar

Fågelskådning Nöddökilen, Färlevfjorden mfl

Vandring vid Halle-Vagnaren

Vandring på Hållö

Vandring på Härmanö när ljungen blommar

Vandring på Ramsvikslandet från Haby bukt

Strandstädning med Västkuststiftelsen