Träbåtsfestival i Halmstad

Målet för oss är att sammanföra alla de i Halmstad som lägger ner mycket arbete på att bevara gamla klenoder, och att visa upp båtarna för en bredare publik. Därför samlar vi de olika farkosterna och deras ägare vid HSS servicebryggor på lördagen den 5:e augusti klockan 16.00. Där tänder vi grillarna och besättningarna kan slå sig ner kring borden. Det gäller att skapa kontakter mellan alla som finner glädje i att bevara och använda detta kulturarv. Båtarna fordrar många timmars arbete för att hållas i gott skick och vi hoppas kunna inspirera varandra för att inte tappa sugen.
På söndag 11.30, kör båtarna upp till Slottsbron och styr sedan ner till en förutbestämd förtöjningsplats vid Söderkaj. Vid varje förtöjningsplats skall finnas en skylt som beskriver och ger data på båten. Båtarna presenteras för publik uppe vid Slottsbron av en entusiastisk presentatör, Stellan Nilsson från HSS. Det hela avslutas 16.00. Klubbar som kommer att delta med båtar:

Halmstads Segelsällskap, BK Najaden, Motorbåtsklubben, Grötvik SS, Skallkrokens BS, Roddklubben och Kanotklubben.

Aktiviteter under Västerhavsveckan

Träbåtsfestival