Tanums kommun

Tanum är Bohusläns till ytan största kommun. Karakteristiskt för Tanum är det stora antalet små samhällsbildningar; de flesta ligger vid kusten. Tanums kommun har en omväxlande och rik natur- och kulturmiljö.

Den marina miljön med stor artvariation är tillsammans med andra vackra och värdefulla naturmiljöer utmärkande för kommunen. Landskapets historia speglas väl genom den mångfald av kulturmiljöer som finns inom kommunens gränser.

Våra aktiviteter under Västerhavsveckan:

Äventyr över och under ytan

Information:

Tanums kommun
457 81 Tanumshede

Besöksadress: Storemyrsvägen

Kundcenter

Telefon: 0525-180 00
E-post : kommun@tanum.se

www.tanum.se