T/S Kvartsita och föreningen För Fulla Segel

Skaftö har en lång och rik historia inom fiskerinäring och fraktfart, med sina två större kustsamhällen Fiskebäckskil och Grundsund. Det var ur en studiecirkel om Skaftös sjöhistoria som föreningen För Fulla Segel föddes. Studiecirkeln hade då under ett par år hyrt M/S Atene för att få uppleva livet ombord en traditionell skuta. Efter seglingen -84 beslutades att anskaffa ett eget segelfartyg till Skaftö, och 1985 bildades alltså För Fulla Segel.
Verksamheten bedrivs helt av ideell kraft för att bevara vårt kulturarv. Alla former av sponsring och bidrag mottages tacksamt, samarbeten och win-win förhållanden välkomnas!

Information:

www.kvartsita.se