Svenska Livräddningssällskapet Göteborg (SLS Göteborg)

Svenska Livräddningssällskapet Göteborg (SLS Göteborg) är en ideell organisation som har till ändamål att främja allmän simkunnighet, verka för utbredd kunnighet i livräddning och propagera för säkerhet vi all verksamhet i anslutning till vatten och isar.

I verksamheten bedrivs en omfattande simundervisning inom Göteborgsområdet för både barn och vuxna på olika kunskapsnivåer. Årligen deltar cirka 13 000 barn och fler än 300 vuxna i SLS-Göteborgs simskolor, inom- och utomhus.

SLS Göteborg utbildar också simlärare, poollivräddare och i HLR (Hjärt-Lung-Räddning) både vuxen och barn samt i D-HLR (med defibrillator). Vi anpassar också kurser som passar in på din arbetsplats eller i din klass på skolan?

För att minska risken för tillbud och olyckor i samband med vatten har SLS-Göteborg en omfattande informations- och upplysningsverksamhet. Främst till allmänheten med hjälp av media, men också till skolbarn åk 1-3 genom Barnens Livräddningsskola.


Runt Göteborg finns många fina havsstränder och insjöar för bad och rekreation. SLS-Göteborg arbetar intensivt för att dessa skall vara så säkra som möjligt för alla som vistas vid och i vatten.

I samband med sommarsimskolorna genomför SLS Göteborg uppvisningar i vattensäkerhet med hjälp av Livräddarna Göteborg.

Livräddarna Göteborg har uppvisningar och träning för alla intresserade.

Våra aktiviteter under Västerhavsveckan:

Hjälviks badplats 7 augusti

Eriksberg 10 augusti

Askimsbadet 13 augusti 

 

 Information:

www.slsgoteborg.se

image001-1