svenloven-1Sven Lovén centrum för marina vetenskaper

Sven Lovén centrum för marina vetenskaper är en organisation för den marina infrastrukturen vid Göteborgs universitet. I Lovéncentret ingår ett flertal fartyg och mindre båtar samt två stationer för forskning och utbildning, belägna i unika miljöer vid den svenska västkusten: Kristineberg vid Gullmarsfjorden och Tjärnö vid Kosterfjorden.

Lovéncentret samlar en rad forskningsinriktningar och forskargrupper från både Göteborgs universitet och Kungl. Vetenskapsakademien. Lovéncentret är också öppet för gästforskar- och kursverksamhet året om. Under året är allmänheten välkomna på flera aktiviteter, främst på Lovéncentret Tjärnö.


Information:

Göteborgs universitet
Lovéncentret Kristineberg, Fiskebäckskil
Lovéncentret Tjärnö, Hättebäcksvägen 7, Tjärnö
www.loven.gu.se

Vägbeskrivning till Tjärnö

Följ livet i havet i realtid via vårt undervattensobservatorium
uw-observatory.loven.gu.se

Lär mer om sälar på Sälskapet
www2.loven.gu.se/salskapet/

Lär mer om havet på Vattenkikaren
www.vattenkikaren.gu.se 
Logga GU