Strandstädarna

Strandstädarna är en ideell förening som arbetar för en Bohuskust fri från marint skräp. Vår verksamhet bygger på att kombinera ideelt engagemang med stöd från kommuner och näringsliv. Vi har sedan starten 2011 avlägsnat många tiotals ton med skräp från kusten. Till hjälp har vi en rejäl Rib-båt som tar oss ut till de yttersta öarna och med gott om plats för att ta hem skräpet.
Strandstädarna bildades 2011 på initiativ av de två västkustborna Stefan van der Heiden och Anett Persson som upprörts av allt ilandflutet skräp. Föreningen arbetar för att på sikt ha ett antal stationer längs med Bohuskusten med hängivna platsansvariga som samordnar de lokala städaktiviteterna. Målet är att i samverkan med allmänheten, näringslivet och kustkommunerna få en skräpfri kust. Och hålla på så länge som krävs för att få kusten helt ren.

Våra aktiviteter under Västerhavsveckan:

Städutflykt med Strandstädarna