strandlaholmheader-1

I Mellbystrand och Skummeslövsstrand finns Sveriges längsta sandstrand. Det är också Sveriges enda bilstrand. Laholms kommun inte bara samtycker till bilkörning och parkering på stranden, den uppmuntrar också till det.

Strandmiljö Laholm är en ideell förening bildad 2008 av personer som anser att strandtrafiken är ett brott mot såväl terrängkörningslagen som mot lagen om strandskydd. Föreningen agerar därför för att frågan ska prövas juridiskt, vilket ännu inte har skett.

Föreningen arbetar även konkret med att värna och utveckla strandområdet, bland annat genom att ordna naturskola för barn, städa stranden, placera ut och sköta om bänkar, arrangera exkursioner, vandringar och må-bra-på-stranden-program. Vi gör det för att vi vill bidra till att fler ska få upp ögonen för havets och kustens avgörande betydelse både lokalt och globalt. Men också för att vår vision om en naturlig strand och ett rekreationsområde kan bidra till ökat välbefinnande, ökad miljöanpassad turism och ökad inflyttning till Laholms kommun.


Strandmiljö Laholm anser att stranden har en mycket stor utvecklingspotential. Den är inte bara en badplats, intressant att besöka soliga dagar i juli. Hösten, vintern och våren bjuder ofta på fantastiska scenerier och möjligheter till extraordinära naturupplevelser. Strandområdet bör därför kunna utvecklas till ett centrum för många olika slags natur- och kulturrelaterade aktiviteter året om. Allt fler människor vill vandra, cykla, fiska, jympa, vindsurfa, paddla, meditera, motionera, gå kurser, etc på sin ledighet. Vi är övertygade om att ett brett och välorganiserat utbud kan locka många nya besökare och öppna stora expansionsmöjligheter för det lokala näringslivet.

Men detta kommer inte att ske så länge som stranden upplåts för fordonstrafik och parkering. Därför kommer föreningen Strandmiljö Laholm oförtrutet att arbeta vidare MOT okynnestrafik och strandparkering och FÖR att kommunen skapar fler strandnära p-platser, en badplats tillgänglig för rörelsehindrade och möjlighet till sjösättning av mindre fritidsbåtar.

Aktiviteter under Västerhavsveckan:

Strandexkursion i Skummeslöv och Mellbystrand

Fotosafari på Hökafältet

Information:

www.strandmiljolaholm.se