Strandgården Vilshärad

Strandgården drivs av Stiftelsen Fritidsgårdar i samverkan med Equmenia och Equmeniakyrkans församlingar i region öst. Vårt mål är att det kristna budskapet skall stå i fokus och att verksamheten skall ge varje besökare personliga upplevelser, rekreation och gemenskap. Strandgården tar emot konferenser och i viss mån läger året om samt lägerverksamhet med närhet till hav och natur. Under sommaren har vi ett varierande sommarprogram för alla åldrar med gudstjänster, andakter, konserter, utställningar, temaveckor, ledarledda barnaktiviteter, café- och familjekvällar.

Läs mer om oss

Aktiviteter under Västerhavsveckan

En temadag för havsmiljön

Föreläsning Halländska öar