maseskarMåseskärs vänner

Måseskär vänner är en nybildad ideell förening vars syfte är att bevara Måseskärs fyrplats som en viktig del i vårt kulturarv. Fyrplatsen är också en viktig del i den privata sjöfarten från Danmark och Norge.

Den gamla smäckra Heidenstamsfyren byggd 1865 finns kvar. Fyrfunktionen är dock, sedan 1978, ersatt av en 15 meter hög fjärrstyrd plastfyr. Här finns också bostadshusen bevarade liksom kanonen som nyttjades vid dimma.

Den 7 december 2017 utsågs heidenstamfyren på Måseskär till byggnadsminnesmärke. Ansvaret för underhåll av fyren ligger på Sjöfartsverket.

Besök gärna Måseskärs fyrplats! Närmaste ort är Käringön. Från Tuvesvik går reguljär trafik till Käringön som är närmast bebodda ö.
Avståndet mellan Käringön och Måseskär är cirka två distansminuter.

Våra aktiviteter under Västerhavsveckan:

Måseskärs heidenstamsfyr tänds!

Måseskärs fyrplats en utpost i väst

Unik plats, unikt fågelliv

Naturvandring för barn

Stormsvalan – mytologi och folktro samt förekomst på Västkusten

Fotoutställning i Fyrmuseet

Naturen på Måseskär – en fotoutställning

 

 


Information:

Käringön MÅSESKÄR
www.maseskarsfyr.se