maseskarStiftelsen Måseskär

Stiftelsen Måseskär är en ideell organisation var syfte är att bevara Måseskärs fyrplats, en viktig del i vårt kulturarv. Fyrplatsen är också en viktig del i den privata sjöfarten från Danmark och Norge. Stiftelsen har hela ansvaret för fyrplatsens underhåll och bevarande av dess kulturhistoriska värden och som unik skärgårdsmiljö och fyrplats.

Fyrar har i århundraden varit viktiga för sjöfarten och fritidsfiskarna. Idag i dessa GPS-tidevarv är de utrotningshotade. Vi vill att du skall få fortsätta att glädjas och ha nytta av dessa kulturhistoriskt så viktiga vägledare. Många är de fyrar om ligger i farozonen för att släckas och helt tas bort, dit hör Måseskär.

Den gamla smäckra Heidenstamsfyren byggd 1865 finns kvar, med hjälp av stöd avorganisationer och privat bistånd. Fyrfunktionen är dock, sedan 1978, ersatt av en 15 meter hög fjärrstyrd plastfyr. Här finns också bostadshusen bevarade liksom kanonen som nyttjades vid dimma.

Den 7 december 2017 utsågs heidenstamfyren på Måseskär till byggnadsminnesmärke.


Besök gärna Måseskärs fyrplats! Närmaste ort är Hälleviksstrand på västra Orust. Från Tuvesvik går reguljär trafik till Käringön som är närmast bebodda ö.
Avståndet mellan Käringön och Måseskär är cirka två distansminuter.

Våra aktiviteter under Västerhavsveckan:

Måseskärs heidenstamsfyr tänds!

Måseskärs fyrplats en utpost i väst

Unik plats, unikt fågelliv

Naturvandring för barn

Stormsvalan – mytologi och folktro samt förekomst på Västkusten

Fotoutställning i Fyrmuseet

Naturen på Måseskär – en fotoutställning

 

 


Information:

Käringön MÅSESKÄR
www.maseskarsfyr.se