Steninge Natur- och miljöförening, Nordic Ocean Watch

Steninge Natur- och Miljöförenings verkar för natur och livsmiljön i Steninge med omnejd. Föreningen försöker påverka ortens framtida utformning så att områdets särart främjas. Föreningen är partipolitiskt obunden.

Lär mer om föreningen här.

Aktiviteter under Västerhavsveckan

TAVAHA