Følg med Fuglestationen på tur

I anledning af Vesterhavsveckan kan du følge med på flere forskellige ture sammen med Skagen Fuglestation, som alle starter ved Skagen Grå Fyr.

Oplev Skagen Grå Fyr – Center for trækfugle, det nye moderne formidlingscenter hvor du lærer om trækfuglenes tur fra hjemsted til yngleplads over Skagen. Skagen Grå Fyr danner rammen om et internationalt oplevelsescenter for trækfugle. Skagen er et af Europas bedste steder for trækfugle. Centret giver en ny og levende oplevelse af naturen og trækfuglenes evne til at flyve de enorme afstande, hvorfor de trækker og hvordan de finder vej.

Området er hot spot for mange trækfugle, og man finder derfor et af Europas bedste fugletræksteder netop her. I det internationalt fugleoplevelses- og formidlingscenter, Skagen Grå Fyr, kan du få et enestående indblik i det fantastiske og unikke fugleliv, som er i området omkring Skagen.

Våra aktiviteter under Vesterhavsveckan:

Tudse-tur i natten!

Ringmærkningstur – kom tæt på fuglene og deres fantastiske rejser!

Strandrensning og Skarver

 

Information:

Skagen Grå Fyr – Center for Trækfugle,
Fyrvej 36, 9990 Skagen

www.skagenfuglestation.dk