Skaftö Folkets Hus

Skaftö Folkets Hus drivs som en ekonomisk förening med Skatteverkets särskilda status som folkets-hus-förening, dvs. allmännyttig ideell förening.

Skaftö Folkets Hus är öppet för alla och är en samlingsplats för kreativitet, erfarenhetsutbyte och förkovran. Verksamhet bedrivs året runt. Lokalerna är anpassade för att användas till

  • kulturprogram som konserter och teater på plats
  • digitalt distribuerade visningar från operor, konserter och teatrar
  • film
  • möten
  • föreningsverksamhet
  • studiecirklar
  • övningslokaler
  • festligheter
  • bröllop

 

Information:

Skaftö Folkets Hus
Alfågelstigen 2
451 79 Grundsund

Mobil 0705-321995
E-mejl info@skaftofolketshus.se

www.skaftofolketshus.se