FRIVILLIGA SJÖRÄDDARE SEDAN 1907.
Sjöräddningssällskapet räddar liv till sjöss. Vi är 1800 frivilliga sjöräddare längs den svenska kusten och de största sjöarna, beredda att rycka ut i alla väder. Vi arbetar även med att förebygga sjöräddning samt att sprida kunskap om sjösäkerhet.

Sjöräddningssällskapet står för 70 procent av all sjöräddning i Sverige, utan några som helst statliga bidrag. Därför är vi helt beroende av medlemskap, donationer, gåvor och frivilliga insatser.

Under Västerhavsveckan medverkar vi med följande aktiviteter:

 

 


Information:

www.sjoraddning.se
Logga sjoraddning