västra-hisingenGöteborgs Stad SDF Västra Hisingen

Stadsdelsförvaltningen Västra Hisingen ger service åt cirka 50 000 invånare i Biskopsgården och Torslanda. Förvaltningen erbjuder stöd och service inom förskola, skola, äldreomsorg, individ- och familjeomsorg, insatser och stöd till personer med funktionsnedsättning, hemsjukvård samt fritid och kultur. Förvaltningen arbetar också med kvalitet, samhällsplanering, folkhälsa, miljö och stadsutveckling.

Då stadsdelen ligger på Sveriges fjärde största ö vill vi utnyttja den vackra kustremsan på bästa sätt – därför har vi inlett en satsning på våra badplatser, ur ett socialt och ekologiskt hållbart perspektiv.


Badplatserna är naturliga mötesplatser, men de erbjuder också en möjlighet för förskolebarn och äldre elever att lära sig mer om vår natur och det rika djurliv som finns i havet.

Våra aktiviteter under Västerhavsveckan:

Familjeaktiviteter vid stranden, Sillvik 9 augusti

Föreläsning om marint mikroskräp 9 augusti

Västerhavsrundan