Scary Seafood

Scary Seafood – den nya maten från havet. Trollhummer, strandsnäcka, sjögurka, sandräka, knöltång. I Bohusläns salta vatten finns djur och alger som går utmärkt att äta men som de flesta av oss aldrig har smakat. Projekt Scary Seafood vill utveckla nya matprodukter från havet baserade på råvaror som inte används idag. Med kunskap om arternas biologi skapar vi ett hållbart nyttjande. Visionen är att bidra till företagsutveckling och att locka nya besökare till Bohuslän med spännande matupplevelser.

Scary Seafood finansieras bland annat av Leader Bohuskust och gränsbygd och Västra Götalandsregionen. Maritima klustret i Västsverige är en av parterna. Göteborgs universitet är projektägare. Förstudien redovisades i januari 2019. Nu fortsätter projektet.
Information:

Scary Seafood