Besök forskningsfartyget S/Y Admiral Bellingshausen

Forskningsfartyget S/Y Admiral Bellingshausen är ett segelfartyg med 10 mans besättning och en längd  av 28 meter. Fartyget stannar till i Göteborg på sin väg mot Antarktis. Ombord finns flera forskare.

Tiit Pruuli, som leder expeditionen, genomförde för 20 år sedan, när Estland fortfarande var ett ungt land, en världsomsegling med den estniska flaggan i aktern. För 100 år sedan skapades Republiken Estland.

Och för 200 år sedan (1819) seglade amiral von Bellingshausen, som var född på Saaremaa/Ösel,  under kejserlig  rysk flagg ( Estland var då under det ryska tsar-väldet) till Antarktis.

 

 

Tiit Pruuli med forskare och  besättning vill med denna segling sätta focus på havens försurning, nedsmutsning och issmältningens resultat.  Målet för resan är precis som för  amiral Bellingshausen – Antarktis.

Under dagen möter besättningen forskarkollegor från Sverige i seminarier, men mellan 15.00-17.00 har allmänheten möjlighet att gå ombord och prata med forskarna och få veta mer om tillståndet för Antarktis.

Information:

Tid: 4 augusti kl.15.00-17.00
Plats: Eriksberg, kajen bredvid Ostindiefararen