ren-kustlinjeRen kustlinje – Rent hav vår framtid

Skräp i drivor och ett oavbrutet tillflöde, det är den verklighet som många av oss redan känner till. Våra hav och kuststräckor tar årligen emot enorma tillskott på skräp som mänskligheten på olika sätt tillskansar vår natur. Fem badkar med skräp, ja så mycket flyter i land bara längs Bohuskusten – varje timme! Majoriteten av skräpet i havet kommer från land och det mesta består av engångsprodukter och är av plast.

Marin nedskräpning är ett stort problem och är ett av vår tids största miljöproblem. 5-13 miljoner ton skräp hamnar i våra hav varje år. Haven håller på att förvandlas till stora soptippar och eftersom ingen har ansvar att städa haven ökar mängderna för varje år som går. I Sverige, Norge och Danmark är det respektive kustkommun som drabbas i dubbel bemärkelse – förfulande nedskräpning och stora kostnader för att städa och omhänderta det marina skräpet.

I projektet Ren Kustlinje samverkar ett 30-tal aktörer runt Skagerrak-Kattegatt med den långsiktiga målsättningen att minska mängden skräp i havet. Via samverkan önskar man höja den egna kunskapen och innovationsnivå samt medverka till att fler förstår problemet och förändrar sitt beteende. Breddad kunskap, effektivare och gemensamma arbetsmetoder samt åtgärder för att reducera lokala utsläpp är några av de förväntade resultaten.

Våra aktiviteter under Västerhavsveckan:

Strandstädarkartan

Information:

Följ projektet och ta del av vad som händer kring marint skräp på

www.renkustlinje.se
www.facebook.com/RenKustlinje/
www.rescuethesea.se

 

RenKustlinje_SV_NY

Utskrift