ren-kustlinjeRen kust

Marint skräp – ett problem som växer
Bohuskusten är extra utsatt för skräp från havet och kommunerna saknar resurser att hålla kusten ren.
Marint skräp har på bara några decennier blivit ett gigantiskt problem både ute till havs och längs våra kuster. Bohuskusten får ta emot flera hundra ton skräp årligen men från och med 1 januari 2008 gavs inget statligt stöd till städinsatser.

Kustkommunerna städar upp skräp från boende och turister på badstränderna, men har inte resurser att bekosta upprensningen av de stora mängder skräp som kommer från havet.

Nedskräpningen av våra kuster är ett nationellt problem som vi måste lösa tillsammans. Lagstiftningen, som är förlegad, måste ses över. Ett samarbete över landgränserna måste komma till stånd för att minska skräpmängden ute till havs.

 

 

Projektet Ren Kust i Bohuslän är ett samarbete mellan Bohusläns tio kustkommuner, Göteborg samt Kungsbacka kommun. Målsättningen är klar: En renare kust!

En av de viktiga uppgifterna har varit att ta fram ett gemensamt digitalt kartverktyg som ska kunna användas när man planerar själva städinsatsen. Strandstädarkartan har nu varit igång sedan 2015.

En annan uppgift är att verka för att regelsystemet ändras så att kustkommunerna inte själva måste bära alla kostnader för att hålla rent. Eftersom marint skräp nu finns med i Havsmiljödirektivet (EU:s gemensamma regelverk) så är förhoppningen att den åtgärdsplan som tas fram ska tydliggöra det nationella ansvaret.

Projektet finansieras från och med 2018 med statligt anslag från Naturvårdsverket.

Våra aktiviteter under Västerhavsveckan:

Plogging med Ren kust och Västkuststiftelsen

Strandstädarkartan

Information:

Följ projektet och ta del av vad som händer kring marint skräp på

www.renkust.se
www.facebook.com/Renkust