halland-regionRegion Halland

Region Halland har uppdraget att verka för utveckling och tillväxt och för att erbjuda en god hälso- och sjukvård i Halland. Alla dessa delar är viktiga för att vi ska nå vår vision – Halland bästa livsplatsen.

Region Halland är en politiskt styrd organisation, vilket innebär att den styrs av demokratiskt valda politiker. Ett av de viktigaste styrdokumenten för regionens utveckling är Tillväxtstrategi för Halland som tagits fram i samverkan med kommunerna och andra aktörer som arbetar med utvecklingsfrågor i regionen.

Tillväxtstrategin är en värdefull kompass och ett viktigt verktyg för Hallands framtida utveckling och tillväxt. Det är genom att samla alla olika aktörers krafter mot gemensamma mål som Halland kan utvecklas mot visionen den bästa livsplatsen, och bli en mer attraktiv, inkluderande och konkurrenskraftig region.

Den vackra miljön vi har förmånen att leva och verka i är en viktig del av vår regionens attraktivitet och vi har ett gemensamt ansvar att värna om en hållbar utveckling.

Våra aktiviteter under Västerhavsveckan:

Kattegattleden

Information:

Region Halland
Box 517
301 80 Halmstad

Besöksadress:
Södra vägen 9, Halmstad

www.regionhalland.se

reghalland