Ostindiefararen Götheborg – Välkommen ombord

Följ med på en resa från 1700-talet till idag!

Ostindiefararen Götheborg är ett historiskt besöksmål i Göteborg och ett skepp lastat med upplevelser. Ett livs levande skepp med en levande historia att berätta, ärrad av hårda stormar och märkt av tusen och åter tusen sjömil på de stora haven.

Här får besökaren ta del av allt från fängslande berättelser till tjärdoftande skeppsbyggnadskonst i en tidstypisk 1700-talsmiljö under en guidad visning ombord. 

Under sommaren, mellan 1 juni och 31 augusti har vi öppet varje dag för guidade visningar! Skeppet kan endast besökas med guide. Varmt välkommen ombord!

Våra aktiviteter under Västerhavsveckan:

 

Information:

Entré:
Vuxna: 120 kr
Barn 7-16 år: 60 kr
Barn 0-6 år: Gratis
Familj (2 vuxna + 3 barn): 280 kr

Eriksberg Pir Fyra 2,
417 64 Göteborg

Telefon: 0736-46 53 95
E-post: cecilia.bothorp@soic.se

www.soic.se