Naturskyddsföreningen Öckerö

Öckeröarnas krets bildades i början av 70-talet. Öckeröarnas Naturskyddsförening är del en del av länsförbundet Bohuslän.

Vi ser det som vår uppgift att

  • bevaka och skydda våra känsliga stränder och vatten
  • värna om tillgängligheten till en oförstörd, unik kustnatur
Våra aktiviteter under Västerhavsveckan:

Naturskyddsföreningen på Vinga
Öppet hus på Fiskemuseet