Molekylverkstan

Molekylverkstans verksamhet syftar till att utveckla experiment för att ge ökad förståelse, ökad nyfikenhet, erfarenheter och kunskap om naturvetenskapa fenomen och tekniska lösningar. Genom att se, höra, röra och känna får du ta del av olika experiment i vår utställning och lära dig om molekylernas spännande värld. Förutom många kemiexperiment kan man klättra, ta del av vårt virtuella spel eller lära sig om Kemiföretagen i Stenungsund.

Information:
Kulturhuset Fregatten STENUNGSUND

www.molekylverkstan.se