MISC. Studio

MISC. Studio är ett nybildat kollektiv av arkitekter och formgivare som är intresserade av mötet mellan sociala aktiviteter i staden och digital fabrikation. Vårt fokusområde är formgivning och tillverkning av arkitektoniska lösningar i mänsklig skala som undersöker klimat- och samhällsförändringar.
Vår projekt ‘Above // Below’ kan förstås som ett initiativ att skapa skilda men ändå integrerade rum ovanför och under älvens yta. I ‘Above’ fokuserar vi på det offentliga rummet, pedagogik och skydd. Med ”Below” skapar vi habitatstrukturer för blåmusslor och sjögräs, vilket i sin tur skapar livsmöjligheter för andra varelser och växter.
Vi har byggt en temporär paviljong på Bananpiren i centrala Göteborg för att sprida det kunskap och skapa en plats att hålla workshops och aktiviteter under Västerhavsveckan. 
Information:
Plats: Bananpiren, Göteborg
Om du har frågor kontakta:
Epost: info@Miscstudio.se