Marina Infrastrukturen vid Göteborgs Universitet

Marina infrastrukturen vid Göteborgs universitet består av två marina fältstationer / forskningsstationer och ett större fartyg.

Stationerna vid Kristineberg och Tjärnö är två av Europas modernaste marina stationer, med unika möjligheter att utföra avancerat experimentellt arbete. Båda stationer har välutvecklade system med genomflödande havsvatten, laboratorier av hög internationell standard, högteknologiska instrument samt logi och restaurang. Ett flertal fartyg upp till 16 meters längd gör det möjligt att studera och samla in material i kustvattnen. Vid stationerna arbetar en rad forskare aktiva inom marina vetenskaper, såsom marin biologi, också marin kemi, oceanografi och marin geologi.

Stationerna har ett stort antal laboratorier med rinnande yt- och djupvatten direkt från Gullmarsfjorden respektive Kosterfjorden. I flera av dem kan både luft- och vattentemperatur kontrolleras tillsammans med ljusanordning. Experimentanläggningarna utomhus består av växthus och platser för så kallade open tank-experiment (”ekotroner”) med tillgång till rinnande yt- och djupvatten. Marina infrastrukturen förfogar över tre välutrustade forskningsfartyg samt ett flertal mindre båtar.
Kontakt:

Peter Tiselius, föreståndare Marina infrastrukturen
031-786 95 39