Lotsutkiken – Käringöns utsiktsplats med historiska anor…

Sedan lång tid tillbaka är lotsyrket starkt förknippat med Käringön. Redan i slutet av 1600-talet fanns det lotsverksamhet här. Lotsstation var bemannad  i mer än 250 år men upphörde som egen station år 1960, då den flyttade till Lysekil. De sista lotsarna på Käringön var Ville Bagge och Bengt Bull.
Lotsutkiken är belägen på den västra delen av ön. Själva utkiksplatsen på Käringön har tidigare varit placerad på Rösseberga men flyttades ut i väster under mitten av 1800-talet. Från början fanns här troligen ingen byggnad utan endast ett utkikstorn. De flesta lotsar byggde sina boningshus runt platsen.

Våra aktiviteter under Västerhavsveckan:

Guidad visning av Lotsutkiken